وسايل لازم
  • نمد
  • ابزارنمد و يا ميخ
مراحل ساخت
۱
 
owl-berdookمقداري نمد كرم و قهوه اي رنگ جدا مي كنيم.
۲
 
owl-berdook2براي درست كردن بدنه جغد، از نمد كرم رنگ استفاده مي كنيم و با دو دستمان آن را مانند لوله حالت مي دهيم.
۳
 
owl-berdook3نمد، مانند پوشال به راحتي شكل مي گيرد و با حالت دادن آن ها به كمك دستمان، مي توانيم آن ها را به هر شكلي كه مي خواهيم  در بياوريم.
۴
 
owl-berdook4براي درست كردن صورت جغد، مقداري از نمد قهوه اي رنگ را جدا كرده و مانند تصوير آن ها را شكل مي دهيم.
۵
 
owl-berdook5به كمك ابزار و يا ميخ، دو لوله باريكي كه درست كرديم را به بدنه جغد وصل مي كنيم.  براي اين كار احتياج به نخ و سوزن نداريم زيرا بافت نمدها به راحتي به هم متصل مي شوند.
۶
 
owl-loveبراي چشم ها و نوك جغد، مقداري از نمد را به اندازه نخود جدا كرده و آن ها را با دستمان گرد مي كنيم.
 
owl-berdook8و به كمك ميخ آن ها را روي صورت جغد فرو مي كنيم.آموزش عروسك سازي
owl-love-berdook بدنه و سر جغد را با دستمان به هر شكلي كه مي خواهيم حالت مي دهيم. جغد كوچك ما به همين آساني آماده شد، مي توانيم روي ميز كارمان بگذاريم و يا به دوستانمان هديه بدهيم