وسايل لازم
 
  • مقواي دستمال كاغذي رولي
  • روزنامه
  • چسب كاغذي
  • چسب مايع
  • مقوا
  • رنگ
  • قلمو
  • ماژيك مشكي
  • كاموا
  • چشم عروسك
مراحل ساخت
۱
 
toilet-roll-tapedابتدا داخل مقواي دستمال كاغذي را با روزنامه پر كنيد، اين كار به شخصيتي كه مي سازيد، استحكام و وزن مي دهد. سپس يك توپِ روزنامه اي درست كنيد و در يكطرف دهانه لوله مقوايي، قرار دهيد. با چسب كاغذي دو طرف دهانه لوله را، مطابق عكس بالا ببنديد.
۲
 
toiletroll-papier-macheبا روزنامه دور تا دور كار را بچسبانيد. سعي كنيد سطحي تخت و يكدست درست كنيد كه براي نقاشي كردن و ادامه كار مناسب باشد.
۳
 
minion-craft2سطح كار را با قلمو و رنگ، زرد كنيد. روي مقوا دو دايره به اندازه حلقه دور چشم هاي عروسك بكشيد و آنرا با قيچي جدا كنيد، حال داخل دايره ها را به اندزه چشم هاي مينيون خالي كنيد. چشم عروسك را كه قبلا تهيه كرده بوديد، ميان فضاي خالي مقواي زيرين  و مقواي ديگر را روي آن بچسبانيد. حالا چشم مينيون را در جاي مناسب روي بدنه عروسك بچسبانيد.
۴
 

با يك ماژيك مشكي قطور، خطي دور چشم مينيون بكشيد.

۵
 
toilet-roll-taped3با چسب مايع، كاموا يا نخ هاي رنگي قطور را به شكل دلخواهتان روي سر عروسك بچسبانيد.
۶
 
minion-craftحال با قلمو و رنگ، لباس مينيون را نقاشي كنيد و با ماژيك، خطوطِ روي لباس و دهان عروسك را نيز بكشيد. براي بازوهاي عروسك مي توانيد، رولي از روزنامه به شكل بازو درست كنيد و با چسب كاغذي دور تا دورش را بپوشانيد و آنرا رنگ كنيد و به بدن عروسك بچسبانيد.
minionall