وسايل لازم
پارچه نمدي

پارچه گل دار

بند آويز

دكمه گرد مشكي يا چشم عروسك

نخ و سوزن

قيچي

الگوي پرينت شده جغد

اسطوخودوس خشك شده

 
 

مراحل ساخت

scent_owl_93_6_9_s1

الگوي برش تكه هاي جغد

با كليك روي تصوير، آن را در اندازه اصلي ببينيد.

آموزش ساخت آويز خوشبو با طرح جغد, الگوي عروسك جغد

 

بالاي الگوي بدن جغد٬ يك برش ۷ شكل مي بينيد. براي پشت عروسك٬ بند جغد را بين اين برش قرار دهيد و دو طرف آن را به هم بدوزيد تا كارتان حجم بگيرد.

scent_owl_93_6_9_s2

همانطور كه در شكل مي بينيد٬ اول پارچه گل دار مخصوص شكم عروسك را به آن بدوزيد و سپس به ترتيب٬ نقاب چشم ها و بعد نوك پرنده را به آن بدوزيد و داخل نوك را كمي پنبه فرو كنيد كه برجسته شود.

scent_owl_93_6_9_s3

پشت و روي عروسك را به هم بدوزيد. يك جاي كوچك را باز بگذاريد و داخل عروسك را با اسطوخودوس پر كنيد. سپس شكاف باقيمانده را هم به هم بدوزيد. چشم٬ مژه ها و ابرو و لپ  جغدتان را هم مي توانيد از روي عكس بدوزيد.

scent_owl_93_6_9_s4

در آخر نوبت دوختن پاهاي جغد به زير آن است. اول با دو عدد سوزن ته گرد جاي آن ها را مشخص كنيد و سپس را نخ و سوزن٬ دستي٬ آن  ها را بدوزيد. چون اينجا نمي توانيد از چرخ خياطي كمك بگيريد.

scent_owl_93_6_9_f

بوي خوش اسطخودوس سال ها درون اين عروسك ها باقي مي ماند و كمد يا حمام شما را خوشبو خواهد كرد.

 

بردوك