وسايل لازم
 
 
  • كاموا
  • چنگال
  • قيچي
  • مهره
  • چشم عروسك
مراحل ساخت
۱
 
fluffychickens1كاموا را مانند عكس، دور تا دور چنگال بپيچيد. سپس  نخ ديگري را عمود بر گلوله كاموايي ببنديد.
۲
 
fluffychickens2كاموا را از چنگال جدا كنيد و با قيچي دور تا دور آنرا مطابق عكس ببريد.
۳
 
fluffychickens3براي بيني جوجه مي توانيد از مهره هاي رنگي استفاده كنيد. براي چشم جوجه ،  ميتوانيد چشم عروسك آماده از بازار تهيه كنيد يا اينكه خودتان درست كنيد. براي اين كار، دورتادور ورق قرص خالي را با قيچي جدا كنيد تا فقط گردي آن باقي بماند. يك دانه عدس درون آن بگذاريد و پشت ورق قرص را  مقوا بچسبانيد.
۴
 
fluffychickens4اميدوارم از اين كاردستي ساده لذت برده باشيد. شما مي توانيد عروسك هاي متنوع زيادي با اين روش آسان درست كنيد.
fluffychickens5