وسايل لازم
 
 
  • يك عدد دستكش كاموايي
  • نخ
  • سوزن
  • قيچي
  • دكمه
  • مهره هاي رنگي
مراحل ساخت
۱
 
monsterglove1مطابق عكس بالا، سه تا از انگشت هاي دستكش را ببريد، دستكش را پشت و رو كنيد و با نخ و سوزن درزهاي ايجاد شده را بدوزيد. سپس داخل دستكش را از پنبه پر كنيد.
۲
 
monsterglove2لبه پاييني دستكش را برگردانيد و  درز آن را بدوزيد. براي ايجاد پاهاي عروسك،  قسمت وسط - پايين دستكش را مطابق عكس بالا بدوزيد.
۳
 
monsterglove3يكي از انگشت هاي دستكش را كه در مرحله اول بريده بوديد، با پنبه پر كنيد و درزش را بدوزيد.ساخت عروسك سپس آنرا به قسمت پشت - وسط عروسك بدوزيد. دم هيالو شما آماده است.
۴
 
monsterglove4دو انگشت ديگر را نيز مانند مرحله قبل آماده كنيد و در جاي مناسب به عنوان دست هاي عروسك به بدن هيولا بدوزيد.
monsterglove5با دكمه و مهره هاي رنگي براي عروسكتان چشم و دهان بگذاريد