وسايل لازم
 
 
  • كاغذ رنگي
  • چسب مايع
  • قيچي
  • مداد
  • سيخ چوبي
مراحل ساخت
۱
 
papperanimals1الگوي بالا را روي كاغذ رنگي بكشيد و آن ها را با قيچي از كاغذ جدا كنيد. مطابق عكس، حالت لازم را به كاغذ هاي كوچكتري كه جدا كرديد بدهيد تا اعضاي بدن حيوان درست شود، اگر لازم است از چسب اسفاده كنيد. ساخت عروسك سپس همه تكه ها را روي هم سوار كنيد و بچسبانيد تا يك جوجه كاغذي داشته باشيد. در انتها، جوجه كاغذي را به سيخ چوبي بچسبانيد. براي دانلود الگوي عروسكهاي جوجه، خرگوش و كبوتر از krokotak.com ، كليك كنيد.
۲
 
papperanimals2روش كار مانند مرحله اول مي باشد.
۳
 
papperanimals3روش كار مانند مرحله اول مي باشد.
papperanimalsbanner