وسايل لازم
 
 
  • الگوي پرينت شده حيوانات
  • قيچي
  • چسب
مراحل ساخت
۱
 
farm_finger_puppets_93_7_6_s1الگوي حيوانات را از اينجا دانلود كنيد و از آن پرينت رنگي بگيريد و بعد طرح حيوانات را با قيچي جدا كنيد.
۲
 
farm_finger_puppets_93_7_6_s2مانند  شكل٬ سر حيوانات را به هم بچسبانيد. جاي چسب در پرينت مشخص شده است.
۳
 
farm_finger_puppets_93_7_6_s3جاي انگشت را نيز حلقه كنيد و به هم بچسبانيد.
۴
 
farm_finger_puppets_93_7_6_s4براي اينكه عروسك توي انگشتتان لق نباشد و بتوانيد سر عروسك را با حركت انگشتتان تكان دهيد٬ بايد يك تكه كاغذ را به اندازه انگشتتان لوله كنيد  و سپس آن را درون سرعروسك بچسبانيد.
farm_finger_puppets_93_7_6_fپنچ عروسك٬ اسب٬ موش٬گربه٬ خرگوش و خوك٬ حيوانات اين كاردستي هستند. حيوانات مزرعه منتظر اجراي نمايش هيجان انگيز شما هستند