مراحل ساخت
۱
 
onelmon_feltSnowman-01-1024x768روي پارچه نمدي، دو دايره بكشيد، يكي از دايره ها از ديگري كوچكتر است. سپس با قيچي دايره ها را جدا كنيد.
۲
 
onelmon_feltSnowman-02دور تا دور هر كدام از دايره ها را با نخ سفيد و سوزن، كوك بزنيد و نخ را بكشيد تا دايره جمع شود، فضاي داخل دايره را از پنبه پر كنيد. سپس نخ را محكمتر بكشيد تا يك گلوله نمدي داشته باشيد.
۳
 
onelmon_feltSnowman-03-1024x768بعد از اين كه دو گلوله نمدي درست كرديد، نوبت به آن مي رسد كه آنها روي هم بگذاريد و با سوزن بهم بدوزيد.
۴
 
DIY-Mini-Felt-Snowman-onelmonبا ماژِيك مشكي براي آدم برفي تان، چشم بگذاريد.ساخت عروسكي
۵
 
onelmon_feltSnowmanبعد از اتمام كار، مي توانيد براي آدم برفي كوچكتان،  شال گردن يا كلاه درست كنيد.
all