وسايل لازم
 
 
  • پارچه نمدي قهوه اي و طوسي
  • قيچي
  • چسب نمد
  • چرخ خياطي
  • سوزن مخصوص چرخ خياطي
  • نخ
  • پشم شيشه
مراحل ساخت
۱
 
patternاولين مرحله، كشيدن الگوي عروسك مي باشد. شما مي توانيد از الگويي كه در عكس بالا مشاهده مي كنيد، استفاده كرده و آنرا روي پارچه نمدي كه تهيه كرده ايد، پياده كنيد.
۲
 
bear-pattern1بعد از اينكه الگوي عروسك را روي پارچه انداختيد، با قيچي آنرا جدا كنيد. بدن و دماغ خرس به رنگ قهوه اي و چشم ها و پوزه به رنگ طوسي مي باشند.
۳
 
bear-pattern2با چسب نمد، قسمت جلو و پشت ِ بدن خرس را بهم بچسبانيد. چشم ها، پوزه و دماغ را نيز سر جاي مناسبش بچسبانيد.
۴
 
bear-pattern3دور تا دور كار را با چرخ خياطي بدوزيد اگر چرخ خياطي نداريد، لبه هاي كار را با كوك هاي ريز و تميز بدوزيد.
۵
 
bear-stuffingداخل عروسك را از پشم شيشه پر كنيد.
۶
 
bear-closing-upبعد از اينكه داخل عروسك را كاملا پر كرديد، قسمت پاييني آنرا نيز بدوزيد.
merida_bear