وسايل لازم
 
  • گيره چوبي لباس
  • چسب چوب
  • كاغذ
  • قيچي
  • ماژيك
  • سيخ چوبي
مراحل ساخت
۱
 
bunny1قسمت مياني گيره لباس را چسب چوب بزنيد و سيخ چوبي را آنجا بگذاريد. مي توانيد از سيخ هاي چوبي كه در آشپزي به كار مي روند استفاده كنيد.
۲
 
bunny2روي كاغذ يك دايره كوچك براي سر خرگوش بكشيد و آنرا با قيچي جدا كنيد.آموزش عروسك سازي با ماژيك صورت خرگوش را نقاشي كنيد و برايش چشم، دهان و دندان بگذاريد.
۳
 
bunny3يك سمتِ گيره را از چوب چوب آغشته كنيد.
۴
 
bunny4سرِكاغذي خرگوش را به آن بچسبانيد.
۵
 
bunny5با ماژيك گوشهاي خرگوش را مشخص كنيد.
bunny6rontex.com.ua/www.galid.com/радиаторы purmoontex.com.ua/www.galid.com/радиаторы purmo