وسايل لازم
 
  • دستكش آشپزخانه
  • روزنامه
  • پوشال رنگي
  • نوار پلاستيكي
  • قيچي
  • كاغذ رنگي
  • ماژيك
  • چشم عروسك
مراحل ساخت
۱
 
Chicken-from-kitchen-gloves1داخ دستكش، فوت كنيد تا نيمي از آن پر از هوا بشود، سپس با بند نازك پلاستيكي دور تا دور آن را محكم ببنيد تا هوا از دستكش خارج نشود.
۲
 
Chicken-from-kitchen-gloves2نيمه خالي دستكش را مطابق عكس برگردانيد و داخل آنرا از كاغذ يا روزنامه مچاله شده پر كنيد، در انتها روي روزنامه ها، پوشال رنگي بگذاريد.
۳
 
Chicken-from-kitchen-gloves3با ماژيك رنگي، طرح دلخواهتان را روي بدن عروسك بكشيد.
۴
 
Chicken-from-kitchen-gloves4از مقوا رنگي براي نشان دادن بال و پر، نوك و تاج مرغ كمك بگيريد.
۵
 
Chicken-from-kitchen-gloves5براي چشم مرغ،  مي توانيد چشم عروسك آماده از بازار تهيه كنيد يا اينكه خودتان آنرا درست كنيد. براي اين كار، دورتادور ورق قرص خالي را با قيچي جدا كنيد تا فقط گردي آن باقي بماند. يك دانه عدس درون آن بگذاريد و پشت ورق قرص را  مقوا بچسبانيد.
Chicken-from-kitchen-gloves6